Բուժում

Բուժում
Բուժում օրական ռեզիդենտ՝ 1-ին և 2-րդ օր 30 000
Բուժում օրական  ոչ ռեզիդենտ 35 000
Բուժում ռեզիդենտ՝ 3-րդ օրվանից սկսած 25 000
Վճարովի հիվանդասենյակ 10 000
Կրիոդեստրուկցիա՝  պապիլոմա (1-5 տարր) 5 000
Կրիոդեստրուկցիա՝  պապիլոմա (5-ից ավել տարր) 10 000
Կրիոդեստրուկցիա՝  ներբ.  գորտնուկ, կոշտուկ, սեբ.  կերատոզ 20 000