Լուսինե Ֆելիքսի Աթոյան

Բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ/Մեծահասակների բաժանմունք

Գիտական կոչումը – բժշկական գիտությունների թեկնածու

 

 

Կրթություն

 

2007-2011

Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Ասպիրանտուրա՝ ինֆեկցիոն հիվանդություններ մասնագիտությամբ

Ասպիրանտի որակավորում

2000-2003

Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Կլինիկական օրդինատուրա՝ ինֆեկցիոն հիվանդություններ մասնագիտությամբ

Բժիշկ-օրդինատորի որակավորում

1991-1998

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Բժշկականխարգելման ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն

2014թ.–ից

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

2005թ.–ից

Բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն՝ Նորք մասնաճյուղ

2003թ.–ից

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնի ավագ-լաբորանտ

Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Գիտաժողովներ, վերապատրաստումներ

2021

Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ 19)

ծանր և ծայրահեղ ծանր  պացիենտների վարում  առցանց դասընթաց

2021

Հիվանդանոցային պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդության (ՔՈՎԻԴ 19)

միջին ծանրությամբ պացիենտների վարում  առցանց դասընթաց

 

2019

Հեպատիտ B  վիրուսային ինֆեկցիա  Անդրկովկասյան II գիտաժողով, Թբիլիսի, Վրաստան

 

2018

One Health Symposium and International Society for Disease Surveillance, Conference, Orlando, USA

2017

Լյարդի ոչ ալկոհոլային հիվանդություններ՝ պաթոգենեզ, կլինիկական մանիֆեստացիաներ և ժամանակակից բուժման մոտեցումներ  սեմինար, Երևան, ՀՀ

2017

Հատուկ վտանգավոր վարակներ դասընթաց, Կապան, ՀՀ

2016

International Meeting on Emerjing Diseases and Surveillance (IMED 2016), Vienna, Austria

2015

Asian Pacific Association for the Study of  the Liver, Single Topic Conference, Focus on the Virus Hepatitis B, Yerevan, Armenia

2013

2-nd biannual International Conference of Armenian Hepatological Forum, Yerevan, Armenia

2007

ԱՀԿ  Եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի՝ արտակարգ իրավիճակների պատրաստվածության գործողությունների և հայեցակարգային մոտեցումների ներկայացում և հիվանդանոցային  օղակում պլանավորման գործնական վարժանք  դասընթաց, Երևան, ՀՀ

2007

Թռչնագրիպի համաճարակաբանական հսկողություն և բուժում թեմայով դասավանդողների համար դասընթաց, Երևան, ՀՀ

2005

ՄԻԱՎ վարակի և ՁԻԱՀ-ի ժամանակ բուժման և խնամքի տրամադրման ազգային Ռազմավարությունները թեմայով  սեմինար-վարժանք, Երևան, ՀՀ

 

2002

Մալարիա թեմայով  վերապատրաստման դասընթաց, Երևան, ՀՀ

 

Ժեկույցներ

2013

Միքստ վիրուսային հեպատիտների կլինիկո-համաճարակաբանական բնութագրումը ՀՀ-ում, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Երևան, ՀՀ

 

Հրատարակություններ

2018

Evaluating the burden of brucellosis in hospitalized patients in Armenia, ISDS 2018 Conference Abstracts, page 27, Asoyan V.A., Hovhannisyan A.H., Mkrtchyan A.H., Davidyants M.V., Apresyan H.V., Niazyan L

2016

Retrospective clinical epidemiological characteristics of patients with tularemia hospitalized in «Nork» infectious clinical hospital, 2000 – 2015, International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Austria 2016, 75 – 76, Apresyan H.V., Davidyants M.V., Asoyan V.A., Mkrtchyan A.H., Hovhannisyan A.H.

2016

The most common epidemiological, clinical and laboratory characteristics of patients with anthrax in Armenia, International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, Austria, 2016, page 72, Apresyan H.V., Davidyants M.V., Asoyan V. A., Mkrtchyan A.H., Hovhannisyan A.H.

2016

Հատուկ վտանգավոր վարակներ, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2016, Ասոյան Ա.Վ., Գյուլազյան Ն.Մ., Շմավոնյան Մ.Վ., Մխիթարյան Ա.Լ., Նավոյան Ց.Հ., Մագդեսիևա Հ.Բ., Ասոյան Վ.Ա., Ապրեսյան Հ.Վ., Հովհաննիսայան Ա.Հ., Դավիդյանց Մ.Վ., Մկրտչյան Ա.Հ.

2014

Некоторые лабораторные особенности микст – вирусных гепатитов у больных, получающих системный диализ, Журнал «Инфекционные болезни», Том 12, приложение 1, материалы VI Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням,Москва 2014, стр. 22, Гюлазян Н.М., Асоян В.А.

2014

Некоторые эпидемиологические особенности микст – вирусных гепатитов, Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии N5, Москва 2014,стр. 64, Гюлазян Н.М., Асоян А.В.

2011

Некоторые аспекты этиопатогенеза вирусных гепатитов (обзор литературы), Методический вестник Эребуни, Ереван 2011, стр. 48 – 64

2010

Պարէնտերալ վիրուսային հեպատիտները հեմոդիալիզի բաժանմունքներում, «Հայաստան Ռուսաստան բժշկությունն առանց սահմանների: Նոր հորիզոններ» խորագրի տակ «Մարդու առողջությունը» IX – րդ ազգային գիտաբժկական կոնգրեսի նյութերի ժաղավածու (միջազգային մասնակցությամբ), Երևան 2010, Էջ` 159 – 161, Մխիթարյան Ա.Լ., Սահրադյան Ա.Պ., Շմավոնյան Մ.Վ., Բաղդասարյան Ռ.Ֆ., Ասոյան Ա.Վ.

2009

Клинико – лабораторная характеристика гепатитов смешанной этиологии: HAV + HBV, HAV + HCV, Практические вопросы лучевой диагностики. Материалы научно-практической конференции, Москва 2009, стр. 24 – 26, Мхитарян А.Л., Асоян А.В.

2008

Эффективность метода ПЦР в верификации сальмонеллеза и шигеллеза по сравнению с рутинными методами диагностики, Кафедра инфекционных болезней ГКБ им. Боткина 75 лет, Москва 2008, стр. 125, Айвазян С.Р., Дмитриев Л.Н., Малов В. А., Шмавонян М.В.

2008

Քրոնիկ միքստ-վիրուսային հեպատիտների կլինիկո-լաբորատոր բնութագրումը, ԱԱԻ գիտաբժշկական հանդես N3, Երևան 2008, Էջ` 102, Ասոյան Ա.Վ., Մխիթարյան Ա. Լ., Շմավոնյան Մ.Վ.

2008

Характеристика острых и хронических вирусных гепатитов смешанной этиологии, Сборник трудов Международной научной конференции, посвященной 15-ти летию Академии медико-технических наук, Москва 2008, стр. 42, Мхитарян А.Л., Асоян А.В., Шмавонян М.В.

2007

Роль Московской гошпитали в становлении и развитии отечественного государственного больничного дела, медицинского образования и науки, Тезисы докладов научно – исторической конференции 7-ого декабря, Москва 2007, стр. 33, Айвазян С.Р., Пономарев С.В., Малов В.А., Асоян А.В., Красавина Э.Н., Белецкий И.П.