ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, վերահսկման և հսկողության տեխնիկական աջակցության ծրագիր

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, վերահսկման և հսկողության տեխնիկական աջակցության ծրագիր

Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, վերահսկման և հսկողության տեխնիկական աջակցության ծրագիր

 

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնը, ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի աջակցությամբ և ֆինանսավորմամբ, Ռուսաստանի Դաշնության օգնության ծրագրի շրջանակում, իրականացնում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման, վերահսկման և հսկողության տեխնիկական աջակցության ծրագիրը:

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝

 • Բարելավել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակաբանական հսկողությունը,
 • Ապահովել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բուժաշխատողների կարողությունների հզորացումը,
 • Նվազեցնել ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խարանն ու խտրականությունը,
 • Հզորացնել ՄԻԱՎ-ի և հարակից վարակների կանխարգելման և վերահսկման համակարգերը կանանց և երեխաների շրջանում,
 • Բարձրացնել ՄԻԱՎ-ի թեստավորման հասանելիությունը գյուղական համայնքներում,
 • Նպաստել ՄԻԱՎ-ի թեստավորման մասսայականացմանը,
 • Նպաստել այն միջոցառումների իրագործմանը, որոնք ուղղված են երկրի կողմից «90-90-90» նպատակներին հասնելուն: «90-90-90» թիրախներն են՝ ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց 90%-ը պետք է իմանա իր կարգավիճակի մասին, նրանց 90%-ին պետք է տրամադրվի հակառետրովիրուսային բուժում, հակառետրովիրուսային բուժում ստացողների 90%-ի շրջանում պետք է արձանագրվի վարակի ծանրաբեռնվածության չհայտնաբերվող մակարդակ:
 • Նպաստել ՄԻԱՎ-ի նոր դեպքերի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետ կապված մահերի կրճատմանը,
 • Ամրապնդել երկրում մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման վերացման վավերացման կարգավիճակի պահպանման աշխատանքները:

 

Սահմանված նպատակների կատարմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են հետևյալ գործառույթները՝

 • Ոչ վաղ անցյալում վարակվածության տարածվածությունն ընթացիկ տարում որոշող հետազոտության անցկացում,
 • Գյուղական համայնքներում ՄԻԱՎ վարակի, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի, սիֆիլիսի արագ, անվճար և անանուն թեստավորման կազմակերպում շարժական թիմերի միջոցով,
 • Գյուղաբնակ միգրանտներին և նրանց զուգընկերներին տեղեկատվական, կրթական և վարքագծի փոփոխությանն ուղղված խորհրդատվության տրամադրում,
 • Գյուղական համայնքներում բնակվող միգրանտների զուգընկերների համար ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ սեմինար-վարժանքների իրականացում և նրանց կրթում՝ որպես հավասարը հավասարին խորհրդատու,
 • Քաղաքային համայնքներում բնակվող միգրանտների զուգընկերների համար փոխօգնության խմբերի գործունեություն,
 • Ռեսուրսային կենտրոնների գործունեություն, որն իր մեջ ներառում է գյուղական համայնքներում դեռահասների ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կրթում,
 • Առողջապահության ոլորտի մարզային պատասխանատուների համար սեմինարների և աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպում,

Քաղաքային համայնքներում հանրային միջոցառումների կազմակերպում, որոնց ընթացքում կատարվում են ՄԻԱՎ-ի, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի, սիֆիլիսի արագ, անվճար և անանուն հետազոտություններ: