Ախտորոշում

Ծառայություններ Ախտորոշում
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մեծահասակ մեկ դիրք 7 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մեծահասակ երկու դիրք 9 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 10 տ. մեկ դիրք 6 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 10 տ. երկու դիրք 8 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 1 տ.  մեկ դիրք 5 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 1 տ.  երկու դիրք 7 000
Կոնքի ռենտգեն հետազոտություն 7 000
Հարքթային խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն 6 000
Գանգի ռենտգեն հետազոտություն 8 000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 7 000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգեն հետզոտություն երկու դիրք 8 000
Ողնաշարի կրծքասրբանային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 8 000
Պոչուկի ռենտգեն հետազոտություն 6 000
Հոդերի ռենտգեն հետազոտոթյուն 8 000
Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն մեկ դիրք 5 000
Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 7 000
Ոտնաթաթի ռենտգեն հետազոտություն մեկ դիրք 5 000
Ոտնաթաթի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 7 000
Որովայնի օրգանների շրջադիտակային հետազոտություն՝ մինչև 10 տարեկան 6 000
Որովայնի օրգանների շրջադիտակային հետազոտություն՝ մեծահասակներ 7 000
Ռենտգեն լուսանցում 5 000
Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ 10 000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 8 000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 8 000
Թքագեղձի ՈՒՁՀ 8 000
Փափուկ հյուսվածքների և ենթամաշկային գոյացությունների ՈՒՁՀ 8 000
Ավշահանգույցների ՈՒՁՀ 6 000
Ամորձիների ՈՒՁՀ 8 000
Նեյրոսոնոգրաֆիա 6 000
Ֆոլիկուլոմետրիա 10 000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 10 000
Միզային համակարգի ՈՒՁՀ 8 000
Էխոսրտագրություն 10 000
Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի համալիր ՈՒՁՀ 10 000
Լյարդի էլաստոմետրիա 30 000
Որովայնի խոռոչի ընդհանուր հետազոտություն՝  ներառյալ լյարդի էլաստոմետրիան 40 000
ՈՒՁՀ դինամիկա՝ բացի լյարդի էլաստոմետրիայից 5 000
Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն 15 000
Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն 15 000
Պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն 15 000
Էլեկտրասրտագրություն 2 000
Դերմատոսկոպիա 15 000
Արյան ընդհանուր հետազոտություն (CBC 5diff) 3 000
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն (U-Total) (10 ցուցանիշ) 3 000
Մեզի մանրադիտակային հետազոտություն 3 000
Թաքնված արյուն կղանքում 2 000
Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն (ցիտոզ, ընդհանուր սպիտակուց, գլյուկոզա) 2 000
Գլյուկոզայի հետազոտություն մեզում 1 000
Լեղապիգմենտների հետազոտություն մեզում 1 000
Կետոնային մարմինների հետազոտություն մեզում 1 000
Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն 1 4 000
Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն 2 3 000
Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն 3 2 000
էրիթրոցիտների նստեցման արագություն (ESR ) 1 000
Գլյուկոզան արյան մեջ (GLUC) 1 000
Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին (BIL-T&D) 2 000
Ալանինամինոտրանսֆերազա (ALT) 1 500
Ասպարտատամինոտրանսֆերազա (AST) 1 500
Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա (GGT) 1 500
Հիմնային ֆոսֆատազա (ALP) 2 000
Միզանյութ (UREA) 1 000
Կրեատինին (CREA) 1 500
Ընդհանուր սպիտակուց (TP) 1 500
Ալբումին (ALB) 2 500
Ընդհանուր Խոլեսթերին (CHOl) 2 000
Տրիգլիցերիդներ (TRIG) 2 000
Բարձր/ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL/LDL) 5 000
Ալֆա-Ամիլազա (AMYL) 2 000
Լակտատ (Lactate) 4 000
Ընդհանուր Կալցիում (Ca-Total) 1 000
Լակտատդեհիդրոգենազա (LDH) 1 500
Կոագուլոգրամմա (Ֆիբրինոգեն( FG),Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT), Թրոմբինային ժամանակ ( TT)) 5 000
Պրոթրոմբինային ժամանակ (PT- t % ) 2 000
Պրոկալցիտրոն (PCT) 15 000
Դ-դիմեր  (D-dimer) 8 000
Ֆերրիտին (Ferritin) (IFA/ELISA) 5 000
Ինտերլեյկին 6 (IL-6) 12 000
Տրոպոնին 6 000
Անօրգանական Ֆոսֆոր արյան մեջ (PHOS) 1 500
Ընդհանուր Մագնեզիում արյան մեջ (Mg-Total) 2 000
Նատրիում, Կալիում, Իոնիզացված Կալցիում( Na,K,Ca ++) 3 000
Միզաթթու (UR-AC) 1 000
Ֆիբրինոգեն (FG) 1 500
Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշում (APTT) 1 000
Թրոմբինային ժամանակի որոշում (TT) 1 500
ABO/Rh ֆակտոր 2 000
Ալֆաֆետոպրոտեին (AFP) (IFA/ELISA) 6 000
C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP) 1 500
Ռևմոտոիդ գործոն (RF) 1 500
Անտիստրեպտոլիզին-Օ (ASLO) 1 500
Ռևմոփորձերի հետազոտություն (CRP, RF, ASLO) 4 000
Հեպատիտ A՝ HAV lgM lgM (IFA) 5 000
Հեպատիտ B՝  HBsAg  (IFA) 5 000
Հեպատիտ B՝  HBeAg ԻՖԱ/ELISA 6 000
Հեպատիտ B ՝ HBcor lgM (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ B՝ HBcor lgG (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ C՝ HCV ընդհանուր հակամարմիններ (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ D՝  HDV ընդհանուր հակամարմիններ (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ E՝  HEV lgM  (IFA/ELISA) 5 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս՝ EBV lgM (IFA/ELISA) 5 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս՝ EBV IgG (IFA/ELISA) 5 000
Բրուցելյոզի որակական, քանական հետազոտություն (Ռայթի-Հեդելսոնի ռեակցիա) 4 000
Բրուցելիոզի հետազոտություն lgG (IFA/ELISA) 5 000
Բրուցելիոզի հետազոտություն lgM (IFA/ELISA) 5 000
Տուլարեմիայի հետազ. (սերոլոգիական հետազություն) 3 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա/պսևդոտուբերկուլյոզիզ IgM (ԻՖԱ/ELISA) 6 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա/պսևդոտուբերկուլյոզիզ IgG 6 000
Պարվովիրուս B19 IgM  (IFA/ELISA) 6 000
Կապույտ հազի հետազոտություն lgM (IFA/ELISA) 5 000
Լեյշմանիոզ (արյան մեջ/ողնուղեղային պունկտատում) IgM/IgG (ԻՔԳ) 6 000
Տզային բորելիոզ (Լայմի հիվանդություն) IgM (IFA/ELISA) 6 000
Տզային բորելիոզ (Լայմի հիվանդություն) IgG (IFA/ELISA) 6 000
Էխինակոկոզ  արյան մեջ IgG (IFA/ELISA) 6 000
Ասկարիդոզ (արյան հետազություն IgG (IFA/ELISA) 5 000
Սիֆիլիս RPR 3 000
Սիֆիլիս IFA, Roche 5 000
CD4+,CD8+ T-լիմֆոցիտների քանակ. և հարաբ. հաշվարկ 35 000
Տոքսիկարոզի հայտնաբերումը արյան մեջ IgG (IFA/ELISA) 6 000
Ցիտոմեգալովիրուս  IgG հակամարմինների հայտնաբերում 5 000
Տոքսոպլազմոզ  IgG հակամարմինների հայտնաբերում 5 000
Կղանքի մանրէաբանական  հետազոտություն աղիների դիսբակտերիոզի վերաբերյալ  8 500
Կղանքի մանրէաբանական  հետազոտություն ախտածին և պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի վերաբերյալ 5 500
Մեզի մանրէաբանական  հետազոտություն 5 500
Իերսինիոզի վերաբերյալ մանրէաբանական հետազոտություն (կղանք,մեզ, արյուն) 6 000
Արյան  հետազոտություն ստերիլության վերաբերյալ 7 000
Արյան  հետազոտություն տիֆ/պարատիֆային հարուցիչների վերաբերյալ 7 000
Քսուքների մանրէաբանական  հետազոտություն (բկանցք, խորխ, լիքվոր, վերքային մակերեսներ, քթային, ականջից, հեշտոցից, սպերմա, կրծքի կաթ) 6 000
Բկանցքի քսուքի մանրէաբանական հետազոտություն մենինգոկոկի/դիֆթերիայի վերաբերյալ 5 000
Հակաբիոտիկների նկատմանբ զգայնություն 1 500
Քերուկ հետանցքից (Սրատուտ) 2 000
Հաստ կաթիլ (Մալարիա) 4 000
Լեշմանիոզ (Ոսկրածուծի մանրադիտակային հետազոտություն) 6 000
Մաշկային լեշմանիոզ (Քերուկի մանրադիտակային հետազոտում) 6 000
Հելիկոբալտեր H.Pylori Ag կղանքում (ԻՔԳ) 5 000
Կամպիլոբակտեր  կղանքի հետազոտում` Ag (ԻՔԳ) 6 000
EHEC 0157:H7 հետազություն կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Կլոստրիդիոզ GDH/ToxinA/ToxinB (ԻՔԳ) 10 000
Շիգելլա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Սալմոնելլա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 8 000
Ռոտավիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 5 000
Էնտերովիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Նորավիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 11 000
Ադենովիրուսի/Ռոտավիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ 9 000
Լյամբլիա ինտեստինալիս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 5 000
Էնտամեոբա հիստոլիտիկա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Կալպրոտեկտին/Լակտոֆերրին/Տրանսֆերրին/HgB կղանքում (ԻՔԳ) 12 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա/պսևդոտուբերկուլյոզիզ կղանքում  ՊՇՌ 8 000
COMBI թեստ (Սալմոնելա/Կամպիլոբակտեր/Շիգելլայի և Էնտերոհեմոռագիկ աղիքային ցուպիկ/Ադենովիրուս/Աստրովիրուս/Ռոտավիրուս/Նորովիրուս) ՊՇՌ 15 500
Ախտածին էշերիխիաների հայտնաբերում կղանքում ՊՇՌ 12 000
Strep test A Խմբի ստրեպտոկոկ  Ag հայտնաբերում  բկանցքի քսուկում (ԻՔԳ) 5 000
Ադենովիրուս Ag հայտնաբերում քթի քսուքում (ԻՔԳ) 5 000
Ռեսպիրատոր սինտիցիալ վիրուս (RSV) Ag հայտնաբերում քթի քսուք (ԻՔԳ) 5 000
Գրիպ A և B  Ag հայտնաբերում քթի քսուքում  (ԻՔԳ) 7 500
Հեպատիտ B վիրուս (HBV) որակական ՊՇՌ 6 000
Հեպատիտ B վիրուս (HBV) քանակական ՊՇՌ 50 000
Հեպատիտ C վիրուս (HCV) որակական ՊՇՌ 10 000
Հեպատիտ C վիրուս (HCV) քանակական ՊՇՌ 50 000
Հեպատիտ C վիրուս (HCV) հայտանբերում և դիֆերենցում ՊՇՌ/Գենոտիպ 50 000
Հեպատիտ D վիրուս (HDV) որակական ՊՇՌ 10 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս (EBV) որակական ՊՇՌ 6 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս (EBV) քանակական ՊՇՌ 18 000
Ցիտոմեգալովիրուս (CMV) որակական ՊՇՌ 6 000

 

ՄԻԱՎ-ի հետազոտություն  (IFA/ELISA) (հավաստագրով) 10 000
ՄԻԱՎ-ի հետազոտություն  (IFA/ELISA) (առանց հավաստագրի) 6 000
ՄԻԱՎ հակամարմինների հայտնաբերում (արագ թեսթ) 1 000
Արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի վիրուսային ծանրաբեռնվածության որոշում ՊՇՌ 75 000
ՄԻԱՎ-ի որակական հետազոտություն  ՊՇՌ մեթոդով 15 000
SARS-CoV-2  ՊՇՌ 7 000
SARS-CoV-2  արագ թեստ 5 000
SARS-CoV-2  էքսպրես թեստ 12 000