Ախտորոշում

Ծառայություններ Ախտորոշում
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մեծահասակ մեկ դիրք 7 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մեծահասակ երկու դիրք 9 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 10 տ. մեկ դիրք 6 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 10 տ. երկու դիրք 8 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 1 տ.  մեկ դիրք 5 000
Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն՝ մինչև 1 տ.  երկու դիրք 7 000
Կոնքի ռենտգեն հետազոտություն 7 000
Հարքթային խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն 6 000
Գանգի ռենտգեն հետազոտություն 8 000
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 7 000
Ողնաշարի կրծքային հատվածի ռենտգեն հետզոտություն երկու դիրք 8 000
Ողնաշարի կրծքասրբանային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 8 000
Պոչուկի ռենտգեն հետազոտություն 6 000
Հոդերի ռենտգեն հետազոտոթյուն 8 000
Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն մեկ դիրք 5 000
Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 7 000
Ոտնաթաթի ռենտգեն հետազոտություն մեկ դիրք 5 000
Ոտնաթաթի ռենտգեն հետազոտություն երկու դիրք 7 000
Որովայնի օրգանների շրջադիտակային հետազոտություն՝ մինչև 10 տարեկան 6 000
Որովայնի օրգանների շրջադիտակային հետազոտություն՝ մեծահասակներ 7 000
Ռենտգեն լուսանցում 5 000
Որովայնի օրգանների ՈՒՁՀ 10 000
Փոքր կոնքի օրգանների ՈՒՁՀ 8 000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ 8 000
Թքագեղձի ՈՒՁՀ 8 000
Փափուկ հյուսվածքների և ենթամաշկային գոյացությունների ՈՒՁՀ 8 000
Ավշահանգույցների ՈՒՁՀ 6 000
Ամորձիների ՈՒՁՀ 8 000
Նեյրոսոնոգրաֆիա 6 000
Ֆոլիկուլոմետրիա 10 000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ 10 000
Միզային համակարգի ՈՒՁՀ 8 000
Էխոսրտագրություն 10 000
Որովայնի, փոքր կոնքի օրգանների և վահանաձև գեղձի համալիր ՈՒՁՀ 10 000
Լյարդի էլաստոմետրիա 30 000
Որովայնի խոռոչի ընդհանուր հետազոտություն՝  ներառյալ լյարդի էլաստոմետրիան 40 000
ՈՒՁՀ դինամիկա՝ բացի լյարդի էլաստոմետրիայից 5 000
Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն 15 000
Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն 15 000
Պարանոցի անոթների դուպլեքս հետազոտություն 15 000
Էլեկտրասրտագրություն 2 000
Դերմատոսկոպիա 15 000
Արյան ընդհանուր հետազոտություն (CBC 5diff) 3 000
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն (U-Total) (10 ցուցանիշ) 3 000
Մեզի մանրադիտակային հետազոտություն 3 000
Թաքնված արյուն կղանքում 2 000
Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն (ցիտոզ, ընդհանուր սպիտակուց, գլյուկոզա) 2 000
Գլյուկոզայի հետազոտություն մեզում 1 000
Լեղապիգմենտների հետազոտություն մեզում 1 000
Կետոնային մարմինների հետազոտություն մեզում 1 000
Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն 1 4 000
Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն 2 3 000
Կղանքի կոպրոլոգիական հետազոտություն 3 2 000
էրիթրոցիտների նստեցման արագություն (ESR ) 1 000
Գլյուկոզան արյան մեջ (GLUC) 1 000
Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբին (BIL-T&D) 2 000
Ալանինամինոտրանսֆերազա (ALT) 1 500
Ասպարտատամինոտրանսֆերազա (AST) 1 500
Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա (GGT) 1 500
Հիմնային ֆոսֆատազա (ALP) 2 000
Միզանյութ (UREA) 1 000
Կրեատինին (CREA) 1 500
Ընդհանուր սպիտակուց (TP) 1 500
Ալբումին (ALB) 2 500
Ընդհանուր Խոլեսթերին (CHOl) 2 000
Տրիգլիցերիդներ (TRIG) 2 000
Բարձր/ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ (HDL/LDL) 5 000
Ալֆա-Ամիլազա (AMYL) 2 000
Լակտատ (Lactate) 4 000
Ընդհանուր Կալցիում (Ca-Total) 1 000
Լակտատդեհիդրոգենազա (LDH) 1 500
Կոագուլոգրամմա (Ֆիբրինոգեն( FG),Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT), Թրոմբինային ժամանակ ( TT)) 5 000
Պրոթրոմբինային ժամանակ (PT- t % ) 2 000
Պրոկալցիտրոն (PCT) 15 000
Դ-դիմեր  (D-dimer) 8 000
Ֆերրիտին (Ferritin) (IFA/ELISA) 5 000
Ինտերլեյկին 6 (IL-6) 12 000
Տրոպոնին 6 000
Անօրգանական Ֆոսֆոր արյան մեջ (PHOS) 1 500
Ընդհանուր Մագնեզիում արյան մեջ (Mg-Total) 2 000
Նատրիում, Կալիում, Իոնիզացված Կալցիում( Na,K,Ca ++) 3 000
Միզաթթու (UR-AC) 1 000
Ֆիբրինոգեն (FG) 1 500
Ակտիվ պարցյալ թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշում (APTT) 1 000
Թրոմբինային ժամանակի որոշում (TT) 1 500
ABO/Rh ֆակտոր 2 000
Ալֆաֆետոպրոտեին (AFP) (IFA/ELISA) 6 000
C-ռեակտիվ սպիտակուց (CRP) 1 500
Ռևմոտոիդ գործոն (RF) 1 500
Անտիստրեպտոլիզին-Օ (ASLO) 1 500
Ռևմոփորձերի հետազոտություն (CRP, RF, ASLO) 4 000
Հեպատիտ A՝ HAV lgM lgM (IFA) 5 000
Հեպատիտ B՝  HBsAg  (IFA) 5 000
Հեպատիտ B՝  HBeAg ԻՖԱ/ELISA 6 000
Հեպատիտ B ՝ HBcor lgM (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ B՝ HBcor lgG (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ C՝ HCV ընդհանուր հակամարմիններ (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ D՝  HDV ընդհանուր հակամարմիններ (IFA/ELISA) 5 000
Հեպատիտ E՝  HEV lgM  (IFA/ELISA) 5 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս՝ EBV lgM (IFA/ELISA) 5 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս՝ EBV IgG (IFA/ELISA) 5 000
Բրուցելյոզի որակական, քանական հետազոտություն (Ռայթի-Հեդելսոնի ռեակցիա) 4 000
Բրուցելիոզի հետազոտություն lgG (IFA/ELISA) 5 000
Բրուցելիոզի հետազոտություն lgM (IFA/ELISA) 5 000
Տուլարեմիայի հետազ. (սերոլոգիական հետազություն) 3 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա/պսևդոտուբերկուլյոզիզ IgM (ԻՖԱ/ELISA) 6 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա/պսևդոտուբերկուլյոզիզ IgG 6 000
Պարվովիրուս B19 IgM  (IFA/ELISA) 6 000
Կապույտ հազի հետազոտություն lgM (IFA/ELISA) 5 000
Լեյշմանիոզ (արյան մեջ/ողնուղեղային պունկտատում) IgM/IgG (ԻՔԳ) 6 000
Տզային բորելիոզ (Լայմի հիվանդություն) IgM (IFA/ELISA) 6 000
Տզային բորելիոզ (Լայմի հիվանդություն) IgG (IFA/ELISA) 6 000
Էխինակոկոզ  արյան մեջ IgG (IFA/ELISA) 6 000
Ասկարիդոզ (արյան հետազություն IgG (IFA/ELISA) 5 000
Սիֆիլիս RPR 3 000
Սիֆիլիս IFA, Roche 5 000
CD4+,CD8+ T-լիմֆոցիտների քանակ. և հարաբ. հաշվարկ 35 000
Տոքսիկարոզի հայտնաբերումը արյան մեջ IgG (IFA/ELISA) 6 000
Ցիտոմեգալովիրուս  IgG հակամարմինների հայտնաբերում 5 000
Տոքսոպլազմոզ  IgG հակամարմինների հայտնաբերում 5 000
Կղանքի մանրէաբանական  հետազոտություն աղիների դիսբակտերիոզի վերաբերյալ  8 500
Կղանքի մանրէաբանական  հետազոտություն ախտածին և պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի վերաբերյալ 5 500
Մեզի մանրէաբանական  հետազոտություն 5 500
Իերսինիոզի վերաբերյալ մանրէաբանական հետազոտություն (կղանք,մեզ, արյուն) 6 000
Արյան  հետազոտություն ստերիլության վերաբերյալ 7 000
Արյան  հետազոտություն տիֆ/պարատիֆային հարուցիչների վերաբերյալ 7 000
Քսուքների մանրէաբանական  հետազոտություն (բկանցք, խորխ, լիքվոր, վերքային մակերեսներ, քթային, ականջից, հեշտոցից, սպերմա, կրծքի կաթ) 6 000
Բկանցքի քսուքի մանրէաբանական հետազոտություն մենինգոկոկի/դիֆթերիայի վերաբերյալ 5 000
Հակաբիոտիկների նկատմանբ զգայնություն 1 500
Քերուկ հետանցքից (Սրատուտ) 2 000
Հաստ կաթիլ (Մալարիա) 4 000
Լեշմանիոզ (Ոսկրածուծի մանրադիտակային հետազոտություն) 6 000
Մաշկային լեշմանիոզ (Քերուկի մանրադիտակային հետազոտում) 6 000
Հելիկոբալտեր H.Pylori Ag կղանքում (ԻՔԳ) 5 000
Կամպիլոբակտեր  կղանքի հետազոտում` Ag (ԻՔԳ) 6 000
EHEC 0157:H7 հետազություն կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Կլոստրիդիոզ GDH/ToxinA/ToxinB (ԻՔԳ) 10 000
Շիգելլա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Սալմոնելլա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 8 000
Ռոտավիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 5 000
Էնտերովիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Նորավիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 11 000
Ադենովիրուսի/Ռոտավիրուս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ 9 000
Լյամբլիա ինտեստինալիս Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 5 000
Էնտամեոբա հիստոլիտիկա Ag հայտնաբերում կղանքում (ԻՔԳ) 6 000
Կալպրոտեկտին/Լակտոֆերրին/Տրանսֆերրին/HgB կղանքում (ԻՔԳ) 12 000
Իերսինիա էնտերոկոլիտիկա/պսևդոտուբերկուլյոզիզ կղանքում  ՊՇՌ 8 000
COMBI թեստ (Սալմոնելա/Կամպիլոբակտեր/Շիգելլայի և Էնտերոհեմոռագիկ աղիքային ցուպիկ/Ադենովիրուս/Աստրովիրուս/Ռոտավիրուս/Նորովիրուս) ՊՇՌ 15 500
Ախտածին էշերիխիաների հայտնաբերում կղանքում ՊՇՌ 12 000
Strep test A Խմբի ստրեպտոկոկ  Ag հայտնաբերում  բկանցքի քսուկում (ԻՔԳ) 5 000
Ադենովիրուս Ag հայտնաբերում քթի քսուքում (ԻՔԳ) 5 000
Ռեսպիրատոր սինտիցիալ վիրուս (RSV) Ag հայտնաբերում քթի քսուք (ԻՔԳ) 5 000
Գրիպ A և B  Ag հայտնաբերում քթի քսուքում  (ԻՔԳ) 7 500
Հեպատիտ B վիրուս (HBV) որակական ՊՇՌ 6 000
Հեպատիտ B վիրուս (HBV) քանակական ՊՇՌ 50 000
Հեպատիտ C վիրուս (HCV) որակական ՊՇՌ 10 000
Հեպատիտ C վիրուս (HCV) քանակական ՊՇՌ 50 000
Հեպատիտ C վիրուս (HCV) հայտանբերում և դիֆերենցում ՊՇՌ/Գենոտիպ 50 000
Հեպատիտ D վիրուս (HDV) որակական ՊՇՌ 10 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս (EBV) որակական ՊՇՌ 6 000
Էպշտեյն – Բարր վիրուս (EBV) քանակական ՊՇՌ 18 000
Ցիտոմեգալովիրուս (CMV) որակական ՊՇՌ 6 000

 

ՄԻԱՎ-ի հետազոտություն  (IFA/ELISA) (հավաստագրով) 10 000
ՄԻԱՎ-ի հետազոտություն  (IFA/ELISA) (առանց հավաստագրի) 6 000
ՄԻԱՎ հակամարմինների հայտնաբերում (արագ թեսթ) 1 000
Արյան մեջ ՄԻԱՎ-ի վիրուսային ծանրաբեռնվածության որոշում ՊՇՌ 75 000
ՄԻԱՎ-ի որակական հետազոտություն  ՊՇՌ մեթոդով 15 000
SARS-CoV-2  ՊՇՌ 7 000
SARS-CoV-2  արագ թեստ 5 000
SARS-CoV-2  էքսպրես թեստ 12 000
Գլխի ՀՇ 30 000
Քթի հարակից խոռոչների ՀՇ 20 000
Քունքոսկրերի ՀՇ 20 000
Ակնակապիճների ՀՇ 20 000
Ծնոտների ՀՇ 20 000
Պարանոցի ՀՇ 30 000
Կրծքավանդակի ՀՇ 30 000
Որովայնի ՀՇ 30 000
Փոքր կոնքի ՀՇ 30 000
Ողնաշարի յուրաքանչյուր հատվածի ՀՇ 30 000
Հոդ՝ ցանկացած 1 հատված 30 000
Յուրաքանչյուր 2 հատվածի ՀՇ 45 000
Յուրաքանչյուր 3 հատվածի ՀՇ 55 000
Պոլիօրգան (համալիր) ՀՇ 60 000
Կոնտրաստի նյութի կիրառում 25 000
Անգիոգրաֆիաներ՝ ներառյալ կոնտրաստի նյութի արժեքը
Գլխուղեղի անոթների անգիոգրաֆիա 60 000
Պարանոցային  անոթների անգիոգրաֆիա 60 000
Գլխուղեղի և պարանոցի անոթների անգիոգրաֆիա 70 000
Կորոնար զարկերակների անգիոգրաֆիա 80 000
Աորտայի կրծքային հատվածի անգիոգրաֆիա 60 000
Աորտայի որովայնային հատվածի անգիոգրաֆիա 60 000
Աորտայի ամբողջական անգիոգրաֆիա 85 000
Որովայնային աորտայի և ստորին վերջույթների անգիոգրաֆիա 90 000
Աորտայի ամբողջական և ստորին վերջույթների անգիոգրաֆիա 100 000
Վերին վերջույթների անգիոգրաֆիա 65 000
Ստորին վերջույթների անգիոգրաֆիա 80 000
Գաստրոսկոպիա՝ առանց հելիկոբակտերի որոշման 18,000
Գաստրոսկոպիա՝ ներառյալ հելիկոբակտերի որոշումը 20,000
Կոլոնոսկոպիա 25,000
Անզգայացում գաստրոսկոպիա/ կոլոնոսկոպիա իրականացնելու համար 15,000
Էնդոսկոպիստի խորհրդատվություն 10,000
ԳԷՌՀ (գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն) 15,000
Հելիկոբակտերի էռադիկացիա, հելիկոբակտերի վարակով պայմանավորված գաստրիտների, ստամոքսի և տասներկու մատնյա աղու խոցային հիվանդության բուժում  

20,000

Ցելիակիա և այլ էնտերոպաթիաներ 25,000
Աղիների բորբոքային հիվանդություններ (խոցային կոլիտ, Կրոնի հիվանդություն) 25,000
Ճարպային հեպատոզ 20,000
Լյարդի ալկոհոլային հիվանդություններ 20,000
Lյարդի աուտոիմուն հիվանդություններ 25,000
Լյարդի ցիռոզ 25,000
Հերթական խորհրդատվություն 5000
Վիրուսային հեպատիտի պատվաստում 1-ից 19-ը անձանց դեպքում 5000
Վիրուսային հեպատիտի պատվաստում 20-ից ավել անձանց դեպքում 3,000