Պետպատվեր

Սպասարկում Պետպատվեր

Պետության կողմից երաշխավորված ԱՆՎՃԱՐ և ԱՐՏՈՆՅԱԼ պայմաններով հիվանդությունների և հատուկ ու դժվարամատչելի  ախտորոշիչ հետազոտությունների բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկ

 

 • Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 0.01 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ
 • 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
 • 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
 • 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
 • Մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք
 • Վերարտադրության տարիքի կանայք՝ հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում
 • Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձիք՝ 18-23 տարեկան անձինք
 • Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով լրացուցիչ բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ
 • Զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և հիվանդանոցային փորձաքննություն)
 • Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքի անդամներ, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության և հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ
 • Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառայողներ, հաշմանդամ դարձած փրկարարական ծառայողներ, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) փրկարարական ծառայողների ընտանիքների անդամներ
 • Ձեռբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ
 • Ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող անձինք
 • Բռնադատվածներ
 • Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
 • Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
 • Ապաստան հայցողներ ու նրանց ընտանիքների անդամներ
 • Զինծառայության ընթացքում ստացած խեղման, վնասվածքի, հիվանդության պատճառով զորացրված անձինք, ովքեր բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամ չեն ճանաչվել (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կողմից կազմված վերականգնողական անհատական ծրագրի շրջանակներում):

 

Պետության կողմից երաշխավորված  ԱՆՎՃԱՐ արտահիվանդանոցային ծառայություններ ամբողջ բնակչության համար

 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության ծառայություններ

 • Ընտանեկան բժշկի, տեղամասային թերապևտի, տեղամասային մանկաբույժի, տեղամասային մանկաբարձ-գինեկոլոգի ծառայություններ
 • Նեղ մասնագիտական ծառայություններ՝ վիրաբուժական/վնասվածքաբանական, ակնաբանական, սրտաբանական, նյարդաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբան
 • Իմունականխարգելիչ ծառայություններ
 • Դիսպանսերային ծառայություններ՝ հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, մաշկավեներաբանական, վարակաբանական, էնդոկրինոլոգիական

Լաբորատոր-գործիքային ծառայություններ

 • Կլինիկական հետազոտություններ (արյուն, մեզ, կղանք)
 • Կենսաքիմիական հետազոտություններ (գլյուկոզա, ընդհանուր սպիտակուց, ալբումին, միզանյութ, կրեատինին, ԱԼՏ, ԱՍՏ, բիլիռուբին, խոլեստերին, C-ռեակտիվ սպիտակուց, անտիստրեպտոլիզին-Օ, կոագուլոգրամմա՝ ֆիբրինոգեն և պրոթրոմբինային ինդեքս/ժամանակՙ ՄՆԳ)
 • Մանրէաբանական հետազոտություններ (մեզ, կղանք, խորխ) և դեղորայքային զգայունության որոշմամբ խորխի մանրէաբանական հետազոտություն
 • Իմունաբանական հետազոտություններ (Մանտուի փորձ)
 • Բակտերիասկոպիկ հետազոտություններ (խորխ և արյան մեջ մակաբույծներ)
 • Շճաբանական հետազոտություններ (արյան խումբ, ռեզուս գործոն, ռեակցիա VDRL, ռեակցիա MRP, Վասերմանի ռեակցիա, հեպատիտ B և C, հղիների ՄԻԱՎ-ի իմունաֆերմենտային)
 • ՊԱՊ թեստ՝ արգանդի վզիկի բակտերիոսկոպիկ հետազոտություն
 • Ուլտրաձայնային հետազոտություններ (պտուղ, որովայն, փոքր կոնք, վահանաձև գեղձ, կրծքագեղձ)
 • Ռենտգենաբանական հետազոտություններ (R-գրաֆիա, R-սկապիա)
 • Ֆլյուորոգրաֆիկ հետազոտություն
 • Ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ հետազոտություններ (ԷՍԳ, սպիրոգրաֆիա)

Դեղերի ապահովում՝ ըստ հիվանդությունների և վիճակների

 • Տուբերկուլոզ (հակատուբերկուլոզային դեղեր)
 • Հոգեկան հիվանդություններ (հոգեմետ դեղեր)
 • Չարորակ նորագոյացություններ (հակաուռուցքային դեղեր, հեմոֆիլիայի դեղեր, ցավազրկող դեղեր, թմրադեղեր)
 • Շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետ (հակադիաբետիկ դեղեր)
 • Էպիլեպսիա (հակացնցումային դեղեր)
 • Սրտամկանի ինֆարկտ (դուրս գրման օրվանից առաջին երկու ամիսը՝ արյան կորոնար շրջանառությունը բարելավող դեղեր)
 • Պարբերական հիվանդություն (կոլխիցին և/կամ այլ դեղեր)
 • Ֆենիլկետոնուրիա (ֆենիլալանին չպարունակող մանկական կեր)
 • Քրոնիկական երիկամային անբավարարություն (երիկամային փոխպատվաստման և/կամ ծրագրային հեմոդիալիզի դեպքերում (ցիկլոսպորին, էրիթրոպոետին, մոֆետիլի միկոֆենոլատ և/կամ դրանց համարժեք այլ դեղեր))
 • Անհաս նորածինների շնչառական խանգարման համախտանիշ (բերակտանտ ակտիվ նյութ պարունակող դեղեր)
 • Մարդու իմունային անբավարուրության (ՄԻԱՎ) վարակ (դեղեր, թեստեր)
 • Հիպոֆիզային գաճաճություն ախտանիշ (հորմոնային դեղեր)
 • Վիրուսային հեպատիտ C հիվանդություն (հակավիրուսային դեղեր)

 

Պետության կողմից երաշխավորված ԱՆՎՃԱՐ հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների ցանկ

Պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդություններ և վիճակներ

 • Շոկային վիճակներ՝ 2-րդ և ավելի աստիճանի
 • Կոմատոզ վիճակներ
 • Դիաբետիկ հիպոգլիկեմիկ կոմա
 • Սուր շնչառական անբավարարություն 2-րդ աստիճանի և բարձր
 • Սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա և թրթռոց (տախիսիստոլիկ ձև), սրտի կանգ
 • Էկզոգեն թունավորումներ (ալկոհոլային, կենդանիների խայթոցից, դեղորայքային և քիմիական նյութերով թունավորումներ)
 • Էպիլեպտիկ ստատուս՝ գիտակցության կորստով
 • Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա և էկլամպսիա
 • Տարբեր տեսակի էմբոլիաներ, հեմոլիզ, լյարդի ֆերմենտների բարձրացում, թրոմբոցիտների քանակի իջեցում համախտանիշ
 • Սրտամկանի սուր ինֆարկտ
 • Ինսուլտ (հեմոռագիկ, իշեմիկ)
 • Պոլիտրավմա (խոշոր ոսկրերի և/կամ ներքին օրգանների համակցված վնասվածքներ)
 • Ցրտահարություն՝ 3-րդ աստիճանի
 • Մարմնի արտաքին ծածկույթի այրվածքներ՝ 1-ին աստիճանի՝ մարմնի 50 տոկոսից ավելւ մակերեսով, 2-րդ աստիճանի՝ մարմնի 10 տոկոսից ավելի մակերեսով, 3-րդ, 2-րդ աստիճանների այրվածքներ՝ մարմնի 1 տոկոս և ավելի մակերեսով:

 

Այլ հիվանդություններ և վիճակներ

 • Հոգեշարժական գրգռված վիճակներ
 • Ցնորազառանցանքային սուր վիճակներ
 • Սուր աֆեկտիվ վիճակներ, փսիխոզներ
 • Քրոնիկական հոգեկան հիվանդների խնամք
 • Օնկոհեմատոլոգիական հիվանդություններ (արյունաստեղծ հյուսվածքների չարորակ նորագոյացություններ)
 • Ապլաստիկ անեմիա
 • Միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ
 • Օրգան համակարգերի ախտորոշված չարորակ նորագոյացությունների վիրահատական բուժում
 • Օրգան համակարգերի ախտորոշված չարորակ նորագոյացությունների ճառագայթային բուժում (բացառությամբ 15 և ավելի MeV (մեգաէլեկտրոնվոլտ) հզորություն ունեցող բժշկական գծային արագացուցիչով իրականացվող ճառագայթային բուժման)
 • Սրտամկանի սուր ինֆարկտ՝ սրտի անհետաձգելի վիրահատության ծրագրի շրջանակներում (ստենտի տեղադրում)
 • Իշեմիկ ինսուլտ՝ գլխուղեղի սուր և ենթասուր իշեմիկ ինսուլտի բուժման ծրագրի շրջանակներում

Վարակիչ հիվանդություններ

 • Ժանտախտ
 • Տուլարեմիա
 • Սիբիրախտ
 • Դիֆթերիա
 • Կապույտ հազ և հարկապույտ հազ
 • Փայտացում
 • Սուր պոլիոմելիտ, սուր թորշոմած կաթվածահարություն
 • Կատաղություն
 • Բծավոր տիֆ
 • Մալարիա
 • Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս/Ձեռքբերովի իմունային անբավարության համախտանիշ
 • Թռչնագրիպ
 • Վիրուսի նոր լոգոտիպով հարուցված գրիպ
 • Հպավարանցիկ հեմոռագիկ տենդեր
 • Բոտուլիզմ
 • Քութեշ (բարդացած ձևեր)
 • Մենինգակոկային վարակ
 • Առաջնային սուր մենինգիտներ
 • Այլ բակտերիալ հիվանդություններ
 • Ջրծաղիկ (բարդացած ձևեր)
 • Կարմրուկ (բարդացած ձևեր)
 • Կարմրախտ (բարդացած ձևեր)
 • Սուր վիրուսային հեպատիտներ
 • Համաճարակային պարոտիտ (բարդացած ձևեր)
 • Վարակային մոնոնուկլեոզ
 • Առաջնակի սուր բրուցելոզ
 • Գրիպ (առողջապահության նախարարության կողմից համաճարակի հայտարարման կամ բռնկումների դեպքում)
 • Խոլերա
 • Որովայնային տիֆ և պարատիֆ
 • Այլ սալմոնելոզային վարակներ
 • Շիգելոզ
 • Չճշգրտված ծագումնաբանությամբ և այլ բակտերիալ ու վիրուսային սուր աղիքային հիվանդություններ
 • Տուբերկուլոզի բոլոր ձևերը, այդ թվում՝ հիվանդ և կոնտակտավոր երեխաների առողջարանային բուժում

 

Մանկաբարձական ծառայություններ

 • Ծննդօգնություն
 • Հղիության ախտաբանության ծառայություններ

 

Հեմոդիալիզ

 • Ծրագրային հեմոդիալիզի ծառայություններ