Խորհրդատվություն

Ծառայություններ Խորհրդատվություն
Բժշկի առաջնային խորհրդատվություն        10 000
Բժշկի կրկնակի խորհրդատվություն          7 000
ԲԳԹ/Դոցենտ/գլխավոր բժիշկի առաջնային խորհրդատվություն        20 000
ԲԳԹ/Դոցենտ/գլխավոր բժիշկի կրկնակի խորհրդատվություն        15 000
ԲԳԴ/Պրոֆեսորի  առաջնային խորհրդատվություն        25 000
ԲԳԴ/Պրոֆեսորի կրկնակի խորհրդատվություն        20 000
Բաժանմունքի ղեկավարի առաջնային խորհրդատվություն        15 000
Բաժանմունքի ղեկավարի կրկնակի խորհրդատվություն        10 000
Հոգեբանի խորհրդատվություն/հոգեախտորոշում        10 000